Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Termeni si conditii rezervare

Termeni si conditii rezervare

Societatea Comercială AIR FLA SIB SRL cu sediul în Sibiu,  J32/503/2019, cod unic de înregistrare fiscală 40652232, titulară a Licenţei de turism nr 861/15.07.2019, prin Agenția de turism Air Tour Travel, în calitate de agenţie de turism organizatoare, având și statut de intermediere a serviciilor turistice organizate de alte agenții de turism din țară sau străinătate, înainte de încheierea contractului de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, informează următoarele:

Atunci când combinatia de servicii de călătorie pusă la dispoziția dumneavoastră este un pachet în înțelesul Ordonanței Guvernului nr. 2/2018, veți beneficia de toate drepturile UE care se aplică pachetelor. Agenția de turism organizatoare va fi responsabilă pentru executarea corespunzătoare a pachetului în ansamblu. În plus, conform legislației, societatea deține protecție pentru a vă rambursa sumele încasate de la dumneavoastră în cazul în care devine insolvență: în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţia de turism AIR TOUR TRAVEL deține poliță de asigurare la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE SA, cu sediul în Bucureşti, Str. Emanuil Porumbaru, nr 93-95, sector 1, telefon 021.231.00.54 ;  fax : 021.231.04.42. Poliţa de asigurare este afişată pe pagina web a agenţiei de turism www.airtourtravel.ro.

În cazul în care se face decide a se face plata în Euro, se va lua în calcul cursul SPOT al Băncii Unicredit +2%.

În cazul în care la destinație se solicită test COVID sau alte formalități suplimentare impuse de statul în care urmează a se călători, turistul/călătorul își asumă aceste condiționări, fără a putea invoca ulterior încheierii contractului de călătorie situație excepțională și reziliere unilaterală a contractului de călătorie.

Drepturi în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 2/2018:

-  Primește toate informațiile esențiale privind pachetul, anterior încheierii contractului privind pachetul de servicii de călătorie.

- Agenția de turism Air Tour Trvael răspunde pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract.

- Călătorilor li se pune la dispoziție un număr de telefon de urgență sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legătura cu agenția de turism organizatoare sau cu agentul de turism.

- Călătorii pot transfera pachetul unei alte persoane, în urma unei înștiințări efectuate în mod rezonabil și eventual a plății unor costuri suplimentare.

- Prețul pachetului poate fi mărit numai dacă cresc costurile specifice și dacă acest lucru este prevăzut în mod expres în contract, și în orice caz nu mai târziu de 20 de zile înainte de începerea executării pachetului. În cazul în care creșterea prețului este mai mare de 8% din prețul pachetului, călătorul este informat și poate înceta contractul dacă nu acceptă prețul. În cazul în care agenția de turism organizatoare își rezervă dreptul de a crește prețul, călătorul are dreptul și la o reducere de preț dacă apare o scădere a costurilor relevante.

- Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalități de încetare și pot obține rambursarea integrală a oricăror plăți în cazul în care oricare dintre elementele esențiale ale pachetului, altul decât prețul, s-a modificat în mod semnificativ. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, comerciantul răspunzător de pachet anulează pachetul, călătorii au dreptul la rambursare.

- Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalități de încetare, înainte de începerea executării pachetului, în circumstanțe excepționale și inevitabile la destinație, de exemplu în cazul unor probleme grave de securitate la destinație care sunt susceptibile de a afecta pachetul, circumstanțe ce sunt confirmate de autoritățile din țara de destinație și pe site-uri oficiale din România privind alertele de călătorie. Informările Ministerului Afacerilor Externe sunt publice și pot fi consultate accesând http://www.mae.ro/travel-alerts etc . Agenţia nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile niciunei părţi se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere Agenţia de turism.

- În plus, călătorii au posibilitatea de a înceta contractul în orice moment înainte de începerea executării pachetului, în schimbul achitării unei penalități de încetare adecvată și justificabilă, conform condițiilor de anulare specifice fiecărui pachet.

- În cazul în care, după începerea executării pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite călătorului servicii alternative corespunzătoare, fără a implica plata unor costuri suplimentare. Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalități de încetare, în cazul în care serviciile nu sunt executate în conformitate cu contractul și acest fapt afectează în mod substanțial executarea pachetului, iar agenția de turism organizatoare nu remediază problema.

- Călătorii au de asemenea dreptul la o reducere a prețului și/sau la plata unor despăgubiri pentru daune în cazul în care serviciile de călătorie nu sunt executate sau sunt executate în mod necorespunzător.

- Agenția de turism organizatoare trebuie să ofere asistență în cazul în care călătorul se află în dificultate.

- În cazul în care agenția de turism organizatoare intră în insolvență, plătile vor fi rambursate. În cazul în care agenția de turism organizatoare AIR TOUR TRAVEL intră în insolvență după începerea executării pachetului, iar transportul este inclus în pachet, repatrierea călătorilor este garantată de Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE SA, cu sediul în Bucureşti, Str. Emanuil Porumbaru, nr 93-95, sector 1, telefon 021.231.00.54 ;  fax : 021.231.04.42. Poliţa de asigurare este afişată pe pagina web a agenţiei de turism www.airtourtravel.ro.

În sensul prezentului formular prin agenție de turism organizatoare se înțelege agenția de turism organizatoare stabilită pe teritoriul României sau agenția de turism intermediară stabilită pe teritoriul României, care cumpără în mod direct pachete de la o agenție de turism organizatoare care nu este stabilită în România, după caz, conform art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018. Ordonanta Guvernului nr. 2/2018 este accesibilă pe site-ul web: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/204233  

Deasemenea, orice rezervare se face pe baza acceptarii ofertei ce nu trebuie listatta si care contine informațiile precontractuale necesare ce conduc la încheierea contractului, ce se regasec si in bonul de comanda/cererea de rezervare.

 Principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie:

-  destinația (destinațiile) călătoriei, itinerariul și perioadele sejurului, cu datele corespunzătoare și, în cazul în care cazarea este inclusă, numărul de nopți incluse;

-  mijloacele de transport, caracteristicile și categoriile acestora, locurile, datele și orele aproximative de plecare și de întoarcere, duratele și locurile opririlor intermediare și ale legăturilor de transport. În cazul în care nu este încă stabilită ora exactă, agenția de turism organizatoare și, după caz, agenția de turism intermediară informează călătorul cu privire la ora aproximativă de plecare și de întoarcere;

-  locația, principalele caracteristici și, după caz, categoria turistică a unităților de cazare conform normelor din țara de destinație;

-  serviciile de masă oferite;

-  vizitele, excursiile sau alte servicii incluse în prețul total convenit al pachetului;

-  dacă nu este clar din context, faptul că oricare dintre serviciile de călătorie vor fi furnizate călătorului ca parte a unui grup și, în acest caz, în măsura posibilului, dimensiunea aproximativă a grupului;

-  dacă posibilitatea călătorului de a beneficia de alte servicii turistice depinde de comunicarea orală efectivă, limba în care vor fi furnizate serviciile respective;

-  situația în care călătoria sau vacanța este adaptată în general pentru persoanele cu mobilitate redusă și, la cererea călătorului, informații precise privind gradul de adecvare a călătoriei sau vacanței, luând în considerare nevoile călătorului;

- denumirea comercială și sediul social ale agenției de turism organizatoare și, dacă este cazul, ale agenției de turism intermediare, precum și numerele de telefon și, după caz, adresele de e-mail ale acestora;

- prețul total al pachetului, inclusiv taxele și, dacă este cazul, toate comisioanele, tarifele, penalitățile de încetare și alte costuri suplimentare sau, atunci când aceste costuri nu pot fi calculate în mod rezonabil anterior încheierii contractului, o indicație cu privire la tipul de costuri suplimentare pe care călătorul ar putea să fie obligat să le suporte în continuare;

- modalitățile de plată, inclusiv orice sumă sau procentaj din preț care urmează să fie achitate sub formă de avans și calendarul pentru achitarea soldului sau garanțiile financiare care urmează să fie achitate sau furnizate de călător;

- numărul minim de persoane necesar pentru ca serviciile din pachet să poată fi executate și termenul prevăzut la art. 13 alin. (5) lit. -  înainte de începerea executării pachetului și data până la care este posibilă încetarea contractului, dacă nu se întrunește acest număr;

- informații generale despre cerințele legate de pașaport și vize, inclusiv termenele aproximative de obținere a vizelor și informații referitoare la formalitățile legate de sănătate în țara de destinație;

- informații privind posibilitatea călătorului de a înceta contractul oricând înainte de începerea executării pachetului, cu plata unei penalități de încetare corespunzătoare sau, după caz, a penalităților de încetare standardizate solicitate de agenția de turism organizatoare, în conformitate cu art. 13 alin. (1) și (2) din OG2/2018;

- informații privind asigurarea facultativă sau obligatorie care să acopere costurile încetării contractului de către călător sau costurile de asistență, inclusiv taxele de repatriere, în caz de accident, de boală sau de deces.

Informatii suplimentare referitoare la principalele drepturi în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 2/2018 se regasesc http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/204233